JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สมาชิก
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-04-09
จำนวนสมาชิก : 57 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-12-20
จำนวนครั้งที่ชม : 139,140 ครั้ง
Online : 11 คน
เกี่ยวกับสมาชิกสมาคมฯ

คุณสมบัติของสมาชิก

     + ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย
     + ไม่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 
ค่าสมาชิกชมรมฯประจำปี

     + สมาชิกประเภทบุคคล     ปีละ 200  บาท
     + สมาชิกประเภทนิติบุคคล ปีละ 500  บาท
     + สมาชิกวิสามัญ (ไม่เสียค่าสมัคร) ไม่ได้รับสิทธิ์ที่สมาคมกำหนดและไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง ลงคะแนน

     + สมาชิกกิตติมศักดิ์           (ไม่เสียค่าสมัครสมาชิก)

เอกสารประกอบการสมัคร
  + สมาชิกประเภทบุคคล

     + รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 
  + สมาชิกประเภทนิติบุคคล

     + หนังสือรับรองบริษัท ห้างฯ ร้าน
     + สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้แทน

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญ

     + ได้รับข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการจากทางสมาคม
     + เข้าร่วมอบรม สัมมนาในอัตราส่วนลดสำหรับสมาชิก
     + มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสมาคมหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม

     + การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิค และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทางสมาคมฯ ในการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร 
 
ระเบียบการสมัครสมาชิก
สมาชิกสมาคม ฯ มี 3 ประเภทคือ

     + สมาชิกสามัญ ได้แก่
        องค์กรหรือบุคคลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานสร้างสุขภาวะองค์กร หรือ หลักสูตรอื่นใด
        ที่ดำเนินการโดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริม
        สุขภาพหรือองค์กรอื่นๆที่เป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

     + สมาชิกวิสามัญ ได้แก่
        องค์กรหรือบุคคลอื่นใดซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเห็นชอบ

     + สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
        บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ
        ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ


<< สมัครสมาชิก >>

 
เครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร